TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

1. GENERALITĂȚI

1.1. SIVADOC Lite este un serviciu de management al documentelor, pus la dispozi ţie de SIVECO România S.A., o companie înființată conform legii române, cu sediul social în Complex Victoria Park, Clădire C4, Șos. București – Ploiești 73-81, Sector 1, București, România și înregistrată cu numărul de firmă J40/14658/1992 (în continuare numită “SIVECO România”). Serviciul SIVADOC Lite (denumit în continuare „Serviciul”) oferă companiilor posibilitatea de Înregistrare a documentelor intr -un registru electronic, Transmiterea documentelor pe un flux de lucru, Regăsirea rapidă a documentelor, Siguranţă şi securitate şi crescută. SIVADOC Lite este disponibil în Cloud (sistem Software as a Service - SaaS), şi în sistem On Premises.

Următorii termeni și condiții (“Termeni de Utilizare”) se aplică utilizării

(i) Site-ul web:// www.sivadoc.ro website (“Site-ul”);

(ii) Serviciile și produsele disponibile pe și prin intermediul Site-ului (“Servicii”); 

(iii) Materiale descărcabile disponibile prin intermediul Site-ului, puse la dispoziție de și proprietatea SIVECO România (“Materiale”).

1.2. „Serviciul” este disponibil numai Companiilor și personalului înregistrat conform acestor Termeni și Condiții de Utilizare (denumiți în continuare “Utilizator”). În cazul în care nu vă încadrați în aceste categorii, nu puteți folosi "Serviciul". SIVECO România poate refuza accesul către „Serviciu” oricărei persoane fizice sau juridice în orice moment și poate modifica criteriile sale de eligibilitate, în orice moment, la libera sa alegere.

1.3.  Site-ul oferă pachete diferite de servicii:

(i) Licente lifetime – on premises

Servicii

Pret eur/pachet

Observatii

Pachet: 3 utilizatori

Free

Configurare initiala registre standard + flux de aprobare documente, flux de distribuire documente + rapoarte standard
Scolarizare gratuitpentru 5 utilizatori

Pachet: 20 utilizatori

5000

Pachet: 50 utilizatori

9000

Peste 100 utilizatori

Cerere o oferta

 

(ii) Abonamente lunare - in cloud

Servicii / luna

Pret(eur) user/month

Observatii

Maximum 3 utilizatori

Free (spatiu 500MB)

Spatiu inclus 5 GB/ user

Sub 20 Utilizatori

7

21 - 50 Utilizatori

6.5

51 -100 Utilizatori

Cerere oferta

2. ABONAMENT ȘI ÎNREGISTRARE

 

2.1. Pentru a se abona la Serviciu, este necesar ca (“Abonatul”), să se înregistreze conform procesului de înregistrare menționat mai jos (denumit în continuare “Abonament”).

2.2. Pentru a avea acces la Serviciu, este necesar ca Abonatul să se înregistreze la SIVECO România prin furnizarea de informații solicitate în cadrul procesului de înregistrare. Aceste informații pot include numele complet, adresa, țara de rezidență fiscală, o adresă validă de e-mail și o parolă. Abonatul va furniza SIVECO România informații exacte și complete. Furnizarea de informații inexacte și/sau incomplete constituie o încălcare a Termenilor și Condițiilor, ceea ce poate conduce la suspendarea/rezilierea imediată a contului Abonatului. În plus, Abonatul este de acord să mențină informațiile de înregistrare la zi, spre a asigura că sunt întodeauna exacte și complete.

3. PERIODA DE PROBĂ

3.1. SIVECO România oferă Abonaților posibilitatea de a testa gratuit Serviciul pe o perioadă de treizeci (30) de zile. În cazul în care Abonații doresc să continue utilizarea Serviciului după expirarea perioadei de probă, va fi necesară actualizarea contului furnizând informațiile de plată necesare, așa cum sunt descrise în cadrul Secțiunii 4 de mai jos.

3.2. Dacă Abonatul nu a furnizat informațiile de plată necesare înainte de expirarea perioadei de probă, pachetul de servicii pentru Abonați se va transforma automat într-un pachet de servicii la expirarea perioadei de probă.

4. PLATĂ

4.1. Pentru a utiliza Serviciul și a permite Abonatului și personalului Abonatului să utilizeze Site-ul și Serviciile ca parte a unui astfel de pachet de servicii, Abonatul va plăti o taxă de abonament pe perioada corespunzătoare de abonament. În acest scop, Abonatului i se va solicita să furnizeze anumite informații relevante pentru plata abonamentului inclusiv, dar fără a se limita la numărul cardului de credit, data de expirare a cardului de credit, și adresa de facturare.

4.2.  Abonatul declară și garantează că: are dreptul legal de a folosi orice card(uri) de credit sau altă metodă (e) de plată legat de utilizarea Serviciilor;informațiile pe care le furnizează sunt adevărate, corecte și complete.

4.3.  Prin furnizarea acestor informații, Abonatul autorizează SIVECO România să retragă de pe cardul de credit Abonamentul cumpărat și reînnoire a acestuia. În plus, Abonatul garantează SIVECO România dreptul de oferi informații unor terțe părți în scopul facilitării finalizării plății.

4.4. SIVECO România își rezervă dreptul de a refuza sau anula comanda Abonatului dacă se suspectează o fraudă sau o tranzacție neautorizată sau ilegală.

4.5. Serviciul este facturat în avans, după caz, lunar sau anual, și este nerambursabil. Nu se acceptă rambursări sau credit acordat pentru folosirea parțială (a serviciului) într-o lună sau rambursări pentru lunile în care serviciul nu a fost folosit în cadrul unui cont dechis (achitat). Abonamentul va fi reînnoint automat pentru perioade de Abonament suplimentare, succesive egale ca durată cu perioada inițială de Abonament pe care Abonatul a cumpărat-o inițial, cu excepția cazului când Abonatul anulează Abonamentul înainte de următoarea perioadă de înnoire.

5. CONTURI COMPANII

5.1.  În cazul în care Abonatul este o companie, după finalizarea înregistrării, Abonatul va desemna acei angajați care lucrează pentru Abonat, care au permisiunea de la utiliza Site-ul în cadrul unui Cont de Administrator.

5.2.  În acest scop, Abonatul va furniza numele, adresa de e-mail și parola pentru fiecare Cont de Administrator.

5.3.  Înainte de alocarea angajaților pentru un Cont Administrator și furnizarea datelor personale ale acestor angajați către SIVECO România, Abonatul se va asigura că (i) și-a informat în mod corespunzător angajații și (ii) a obținut toate acordurile necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, toate permisiunile solicitate de orice regulament aplicabil privind protecția datelor.

5.4.  În scopul acestor Termeni și Condiții Utilizator, “Cont Administrator” înseamnă un cont folosit de un angajat desemnat care lucrează pentru Abonat, permițând acestui angajat să utilizeze Site-ul și Serviciile sale și să nominalizeze alți angajați ai Abonatului în grupuri de studiu pe Site.

6. CONTURI UTILIZATORI

 

6.1.  Fiecare Abonat prin angajații săi care au un Cont de Administrator (”Administratori”), poate desemna/nominaliza angajați ai Abonatului în grupuri de studiu pe Site.

6.2.  În acest scop, Administratorii vor furniza numele, adresa de e-mail și parola pentru fiecare Cont de tip angajat în cadrul Companiei.

6.3.  Înainte de desemnarea angajaților în grupuri de studiu și furnizarea datelor personale ale acestor angajați către SIVECO România, Abonatul se va asigura că (i) și-a informat în mod corespunzător angajații și (ii) a obținut toate permisiunile necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, toate permisiunile solicitate de orice regulament aplicabil privind protecția datelor.

6.4.  Înainte de desemnarea angajaților în grupuri de studiu și furnizarea datelor personale ale acestor angajați către SIVECO România, Abonatul se va asigura că (i) și-a informat în mod corespunzător angajații și (ii) a obținut toate permisiunile necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, toate permisiunile solicitate de orice regulament aplicabil privind protecția datelor.

7. ACCEPTAREA TERMENILOR

7.1. Accesul unui Utilizator la Servicii și utilizarea lor este condiționată de acceptarea și respectarea acestor Termeni Utilizator. Fiecare Utilizator va trebui să accepte acești Termeni Utilizator înainte de a accesa Site-ul pentru prima oară. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu oricare parte din Termenii, el nu poate accesa Site-ul.

7.2. SIVECO România își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui oricare dintre acești Termeni de Utilizare în orice moment, la libera sa alegere. SIVECO România va notifica Utilizatorul privind orice modificări ai Termenilor de Utilizare prin trimiterea unui email de actualizare. În cazul în care veți folosi Site-ul ca urmare a unui astfel de email, acest fapt constituie acceptarea de către dumneavoastră a acelor modificări.

7.3. SIVECO România poate modifica Serviciile existente și/sau introduce noi Servicii. SIVECO România va notifica Utilizatorul privind astfel de modificări prin trimiterea unui email de actualizare. În cazul în care veți folosi Site-ul după primirea unui astfel de email, acest fapt constituie acceptarea de către dumneavoastră a acelor modificări.

7.4. SIVECO România nu va stoca acordul particular dintre Utilizator și SIVECO România. Totuși, SIVECO România va stoca/păstra cea mai recentă versiune a Termenilor Utilizator.

7.5. Termenii acestor Termeni Utilizator se vor aplica doar în măsura în care asemenea termeni specifici sunt aplicabili Utilizatorului, funcție de faptul dacă Utilizatorul este un Abonat, folosește un Cont Administrator sau un Cont de tip angajat în cadrul Companiei.

8. CONTURI PERSONALE

8.1. Fiecare cont este personal pentru Utilizator. Conturile create de o companie sunt personale strict pentru acea persoană juridică.

8.2. Utilizatorii sunt exclusiv responsabili de activitatea care apare pe contul lor și vor răspunde de păstrarea confidențialității privind parola lor. Un Utilizator nu va permite niciodată altei persoane să îi utilizeze contul. Un Utilizator va notifica imediat SIVECO România în scris despre orice utilizare neautorizată a contului său sau altă încălcare legată de securitatea contului de care a luat la cunoștință.

9. DREPTUL DE FOLOSIRE A SITE-ULUI

9.1. Utilizatorul acceptă că Site-ul conține Servicii și Materiale specifice furnizate de SIVECO România, și /sau partenerii săi și că astfel de Servicii și Materiale pot fi protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de service, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi și legi de proprietate. Cu excepția cazului autorizat în mod expres mai jos sau în altfel de către SIVECO România, nu aveți dreptul de vânzare, licențiere, închiriere, modificare, distribuire, copiere, reproducere, transmitere, afișare publică, execuție publică, publicare, adaptare, editare sau creare de opere(lucrări) derivate din asemenea Servicii sau Materiale.

9.2. Fără a aduce atingere celor de mai sus, SIVECO România garantează prin prezenta Utilizatorilor, o licență limitată, revocabilă, non-sub-licențiabilă de afișare a Materialelor (excluzând orice cod software) folosind mijloacele furnizate de SIVECO România (e.g. prin utilizarea de coduri ”incorporate”), cu condiția ca Utilizatorul păstrează toate notificările privind drepturile de autor (copyright) și alte drepturi proprietare indicate în această privință. Cu excepția celor stabilite mai jos, reproducerea, copierea sau distribuire a oricărui Conținut (altul decât Contribuțiile Utilizatorului), Materiale sau elemente de design pe Site în oricare alt scop este strict interzisă fără permisiunea expresă prealabilă în scris a SIVECO România.

9.3. În scopul acestor Termeni și Condiții Utilizator, “Conținut” înseamnă orice lucrare de autor (având paternitate) , incluzând, dar fără a se limita la, orice video, audio, informații, date, document, text, software (inclusiv cod sursă și cod obiect), imagini, fotografii, scripturi, grafică, logo-uri, caracteristici interactive sau altă expresie a unei tehnici, proces, concept sau idee, fie că este protejabilă prin legi vizând drepturi de autor sau care sunt generate, furnizate sau în alt mod accesibile pe Site sau prin intermediul Serviciului.

9.4. Site-ul furnizează Utilizatorilor unui Cont Administrator capacitatea de a încărca, trimite, preda, dezvălui, distribui sau contribui în alt mod Conținut pe Site (în continuare numite “Contribuții Utilizator”). Drepturile de proprietate intelectuală asupra acestor Contribuții Utilizator rămân ale administratorului și/sau ale companie, după caz.

9.5. Prin postarea de Contribuții Utilizator pe Site, administratorul sau compania, după caz:

9.5.1. Acordă SIVECO România, afiliaților și agenților său un drept gratuit (fără plata drepturi de autor) la nivel mondial, irevocabil, neexclusiv, sub-licențiabil, transferabil, de utilizare, reproducere, afișare, execuție, adaptare, modificare, distribuire, traducere, creare de opere(lucrări) derivate, încorporare în alte lucrări, adăugare de metadate asociate cu sau în alt fel de a exploata asemenea Contribuții Utilizator, incluzând, dar fără a se limita la, orice concepte, idei sau know-how conținut înăuntru, în orice formă și în orice scop, inclusiv, fără a se limita la promovarea și redistribuirea unei părți sau a tuturor Contribuțiilor Utilizator (și (lucrări) derivate din acestea) pe Site, în orice format sau tehnologie media cunoscută în prezent sau dezvoltată ulterior, în legătură cu Site-ul (și succesorii și afiliații săi’) și afacerea SIVECO România pe durata protecției dreptului de autor conform legilor aplicabile. Fără a se limita la cele de mai sus și pentru evitarea oricărui dubiu, această licență oferă SIVECO România dreptul de a afișa reclame comerciale legate de SIVADOC Lite și Contribuții Utilizator oriunde pe Site, inclusiv, fără a se limita la (poziția lateral, pe aceeași pagină cu și/sau suprapus peste orice Contribuții Utilizator;

9.5.2. Declară, garantează și convine că (i) deține sau altfel controlează toate drepturile asupra acestor Contribuții Utilizator (inclusiv orice fotografii sau alte materiale conținute aici) și că dezvăluirea și utilizarea unor asemenea Contribuții Utilizator de către SIVECO România (inclusiv, fără a se limita la, publicarea de conținut pe sau în Site) nu va încălca sau viola drepturile unui terț; (ii) deține sau a asigurat toate licențele necesare, acordul sau permisiunile pentru asemenea Contribuții Utilizator și autorizează SIVECO România să utilizeze aceste Contribuții Utilizator în modul considerat de SIVECO România și conform acestor Termeni de Utilizare; (iii) conținutul fiecărei Contribuții Utilizator este adevărat și exact; (iv) utilizarea Contribuției Utilizator pe care o furnizați nu violează acești Termeni de Utilizare; (v) deținătorul oricăror drepturi, inclusiv drepturi morale asupra unor asemenea Contribuții Utilizator, a renunțat /cedat complet și efectiv to toate asemenea drepturi și v-a acordat în mod valid și irevocabil dreptul de a acorda licența menționată mai sus;

9.6. SIVECO România nu are nicio obligație de a monitoriza Site-ul sau Contribuțiile Utilizator. Cu toate acestea, SIVECO România își rezervă dreptul de a elimina orice Contribuție Utilizator în orice moment pentru oricare motiv (inclusiv, dar fără a se limita la, primirea de plângeri sau alegații de la terți sau autorități cu privire la asemenea Contribuții Utilizator).

10. DATELE PERSONALE ALE ANGAJAȚILOR ȘI/SAU COMPANIILOR

10.1. Orice date personale comunicate de un Abonat în cadrul procesului de înregistrare vor fi procesate de SIVECO România, în calitate de controler de date în înțelesul Legii române privind Protectia datelor personale (“RDPL”).

10.2. SIVECO România va procesa aceste date personale în următoarele scopuri:

10.2.1. Spre a permite SIVECO România să furnizeze Serviciile Abonaților, inclusiv acces la toate secțiunile Site-ului și Materialele;

10.2.2. Spre a contacta Abonatul și a-i trimite newsletter-ul nostru și alte actualizări pe email;

10.2.3. Spre a face ocazional oferte Abonaților privind produsele și serviciile SIVECO România și ale afiliaților săi sau pentru a aduce la cunoștința Abonaților alte produsele și servicii oferite de SIVECO România din când în când;

10.2.4. Pentru a gestiona plata taxei de abonament;

10.2.5. Pentru a administra, oferi suport, îmbunătăți și dezvolta Site-ul nostru.

10.3. În acest scop, SIVECO România poate transfera aceste date personale către entitățile sale afiliate și alte entități, care lucrează pentru SIVECO România ca subcontractor și cu care SIVECO România a încheiat acordurile contractuale necesare.

10.4. Abonații au dreptul să acceseze și să corecteze datele lor personale, cât și dreptul de a obiecta la procesarea datelor lor personale în scopuri de marketing direct. Ei își pot exercita aceste drepturi trimițând o cerere scrisă și datată însoțită de o dovadă a identității lor la SIVECO România prin detaliile de contact furnizate mai jos.

11. PROCESOR DE DATE

11.1. Accesul la Site, Servicii și Materiale este în primul rând oferit Abonaților, alți Utilizatori fiind doar beneficiari ai serviciilor oferite către Abonați. De aceea, orice date personale ale acestori alți Utilizatori sau orice date personale comunicate de Utilizatori ca parte a Contribuțiilor Utilizator sau în alt fel, vor fi procesate de către SIVECO România în calitate de procesor de date în numele Abonatului. SIVECO România va procesa aceste date doar pentru a-și îndeplini serviciile către Abonat sau după cum este altfel instruit de către Abonați.

11.2. Abonatul este de acord și confirmă că pentru orice procesare de date personale altele decât a datelor lor personale în legătură cu Abonamentul Abonatului, Abonatul este controler de date în înțelesul directivei 95/46/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 24 Octombrie 1995 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Directiva de Protecție a Datelor”). În acest context, Abonatul garantează că a obținut, procesat și transferat aceste date întotdeauna conform Directivei de Protecție a Datelor și orice altă legislație relevantă aplicabilă.

11.3. Fără a duce prejudicii caracterului general al celor de mai sus, Abonatul se va asigura că:

11.3.1. Utilizatorii sunt la curent cu toate aspectele prelucrării datelor lor cu caracter personal, inclusiv faptul că: (a) SIVECO România este îndreptățit, la solicitarea scrisă a administratorilor și/sau companiilor, să pregătească rapoarte despre activitățile de pe conturi pe teme cum ar fi progresul angajaților, rezultate, timpul petrecut cu o tema/ lucrare, mesaje trimise între administratori și angajați alocați lor, și să livreze aceste rapoarte la administratorii alocați angajaților desemnați și/sau companiilor respective;

11.3.2. A obținut toate acordurile necesare de angajați, după caz;

11.3.3. Utilizatorii cunosc drepturile acordate lor de căre regulamentele aplicabile privind protecția datelor.

11.4. SIVECO România va lua măsurile tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal față de o distrugere ilegală sau accidentală sau pierdere accidentală, alterare, dezvăluire sau acces neautorizat, și față de oricare alte forme de procesare ilegală.

11.5. Pentru a-și îndeplini sarcinile ca procesator (de date), Abonatul permite SIVECO România să folosească sub-procesatori în cadrul Uniunii Europene.

12. REDUCEREA PACHETULUI DE SERVICE

12.1. Dacă Abonatul nu mai dorește să plătească taxa de Abonament pentru pachetul de servicii, Abonatul va da o notificare scrisă privind intenția sa de a-l reduce cu 30 de zile înainte de data de reînnoire. În astfel de cazuri, pachetul de servicii al Abonatului va fi redus la un pachet de servicii următor inferior dacă nu se menționează altfel în mod expres în notificare.

12.2. Diminuarea Serviciului nu va produce pierdere de conținut, dar va reduce numărul de caracteristici sau capacitatea Contului Abonatului. SIVECO România nu acceptă nicio răspundere pentru o astfel de pierdere.

12.3. Fără aduce prejudici drepturilor acordate SIVECO România în cadrul Clauzei 9.5. de mai sus, Abonatul este informat prin prezenta că SIVECO România este îndreptățit să închidă orice cont și să șteargă orice Contribuție Utilizator și alte materiale disponibile într-un asemenea cont, conform Clauzei 14.3 de mai jos.

13. ÎNCETAREA (SERVICIULUI) DE CĂTRE ABONAT

13.1. Abonatul poate încheia Abonamentul său în orice moment și nu va fi obligat să plătească taxe suplimentare pentru perioadele următoare de reînnoire a Abonamentului, dar orice taxe de abonament plătite în avans nu vor fi returnate.

13.2. Fără a aduce prejudici drepturilor acordate SIVECO România în cadrul Clauzei 9.5. de mai sus, la încetarea de către Abonat, SIVECO România este îndreptățit să șteargă orice Contribuție Utilizator și alte materiale disponibile în contul Abonatului. Aceasta informație nu poate fi recuperată odată ce contul a fost încheiat. Dacă Abonatul încetează Serviciul înainte de sfârșitul lunii curente (de abonament) achitat, încetarea va avea efect imediat și Abonatul nu va fi taxat din nou.

13.3. La încheierea de către Abonat, toate drepturile de acces pe Site al oricăror Conturi Companii sau Conturi Administrator asociate vor fi simultan încheiate.

13.4. Abonatul poate de asemenea încheia acest acord parțial, încheind anumite Conturi Administrator sau Conturi Companii. În astfel de cazuri, toate drepturile de acces legate de astfel de Conturi Companii sau Conturi Administrator vor fi încheiate imediat , iar toate datele asociate vor fi șterse.

14. ÎNCETAREA (SERVICIULUI) DE CĂTRE SIVECO România

14.1. SIVECO România poate încheia acordul său cu un Abonat imediat și fără intervenția unei instanțe de judecată printr-o notificare scrisă, în cazul în care un Abonat încalcă oricare articol din Termeni de Utilizare. În acest caz, toate drepturile de acces pe Site ale oricăror Conturi Companii sau Conturi Administrator asociate vor fi simultan încheiate.

14.2. SIVECO România poate încheia accesul unui Utilizator la întregul sau o secțiune din Site imediat fără intervenția unei instanțe de judecată printr-o notificare scrisă, în cazul în care un Utilizator încalcă oricare dintre acești Termeni de Utilizare.

14.3. SIVECO România poate de asemenea încheia fără motiv acordul cu un Abonat dând o notificare scrisă cu o lună înainte. În acest caz, toate drepturile de acces pe Site ale Utilizatorilor desemnați de un astfel de Abonat vor fi simultan încheiate.

15. SITE-URI ALE UNOR TERȚI

Serviciul poate permite Utilizatorilor să se conecteze la alte site-uri web și resurse pe Internet, și alte site-uri web și resurse pot conține link-uri către Site. Aceste alte site-uri web nu se află sub controlul SIVECO România, și Utilizatorul recunoaște că SIVECO România nu este responsabil pentru conținutul, funcțiile, acuratețea, legalitatea, oportunitatea sau orice alt aspect al unor asemenea site-uri web sau resurse. Includerea unui asemenea link nu implică susținerea de către SIVECO România sau orice asociere cu operatorii săi. Utilizatorul recunoaște în continuare și este de acord că SIVECO România nu va fi obligat sau responsabil direct sau indirect, pentru orice daună sau pierdere produsă sau presupusă a fi produsă de sau în legătură cu astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile sau prin orice astfel de site-uri web și resurse.

16. REGULI DE CONDUITĂ

16.1. Fiecare Utilizator va utiliza Site-ul ca persoană rezonabilă respectând toate legile și regulamentele aplicabile. Mai precis, dar fără limitare un Utilizator nu va (sau nu va permite altora să) fie (a) să întreprindă vreo acțiune sau (b) să încarce, descarce, posteze, depună, distribuie sau în altfel să faciliteze distribuirea oricărui conținut folosind orice serviciu de comunicații sau oricare alt serviciu disponibil sau prin intermediul Site-ului care:

(a) Încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, marcă de service, drept de autor, drept la viață privată sau publicitate sau alt drept al oricărei alte persoane sau entități;

(b) Include material video sau o fotografie a altei persoane sau o locație identificabilă pe care Utilizatorul a postat-o fără acordul acelei persoane sau al proprietarului unei astfel de locații;

(c) Este ilegal, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, calomniator, înșelător, fraudulos, invaziv asupra vieții private a altei persoane, nesincer, obscen, jignitor, explicit sexual sau profanator, descrie nuditate, activități ilegale, moarte sau violență sau încurajează un comportament care ar putea constitui o încălcare a legii (infracțiune);

(d) Constituie publicitate neautorizată sau nesolicitată, junk e-mail sau bulk e-mail ("spamare");

(e) Implică activități comerciale și/sau vânzări fără acordul prealabil în scris al SIVECO România, cum ar fi concursuri, tombole, barter, publicitate sau scheme piramidale;

(f) Face publicitate la sau oferă oricărui alt Utilizator al Site-ului să cumpere sau să vândă orice produse sau servicii prin intermediul Site-ului altfel decât ca inclus în Contribuții Utilizator care sunt altfel în conformitate cu acești Termeni de Utilizare;

(g) Afișează o reclamă sau acceptă plată sau orice lucru de valoare de la un terț în schimbul faptului că utilizatorul să execute orice activitate pe sau prin intermediul Site-ului în numele acelei persoane, cum ar fi postare de conținut comercial sau postare de blog-uri sau buletine cu un scop comercial;

(h) Conține viruși software sau orice alt fel de cod de calculator, fișiere sau programe care sunt proiectate sau intenționate să întrerupă, limiteze sau să interfereze cu funcționarea corespunzătoare a oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații sau să afecteze sau să obțină acces neautorizat la orice sistem, date sau alte informații ale SIVECO România sau ale unui terț;

(i) Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 18 ani;

(j) Joacă rolul (se dă drept) oricărei persoane sau entități, inclusiv orice angajat sau reprezentant al SIVECO România.

16.2. În plus, un Utilizator nu va: (i) întreprinde nicio acțiune care impune sau ar putea impune o solicitare nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii SIVECO România; (ii) interveni sau încerca să intervină/să se amestece în buna funcționare a Site-ului sau orice alte activități desfășurate pe Site; sau (iii) să evite orice măsuri pe care SIVECO România le-ar putea folosi pentru a preveni sau restricționa accesul la Site (sau alte conturi, sisteme de calculatoare sau rețele conectate la Site).

16.3. Utilizatorii (direct sau indirect) nu vor: (i) descifra, decompila, dezasambla, executa ”reverse engineering” sau în alt mod vor încerca să derive orice cod sursă sau idei de bază underlying ideas sau algoritmi din orice secțiune a Site-ului, cu excepția cazului când legile aplicabile într-o măsură limitată interzic asemenea restricție în mod particular, (ii) modifica, traduce sau crea în alt mod lucrări derivate din orice secțiune a Site-ului sau așa cum sunt prezentate explicit pe site sau (iii) copia, închiria, concesiona, distribui sau altfel transfera oricare sau drepturile pe care un Utilizator le primește în cadrul acestor termeni și condiții.

16.4. Abonatul se va asigura că aceste reguli de comportament și termenii Utilizator sunt în conformitate cu acei utilizatori pe care i-a desemnat să folosească Site-ul.

17. NICIO GARANȚIE

17.1. În măsura permisă de legea aplicabilă service-ul, site-ul și întreg conținutul, materiale, predări de contribuții utilizator, produse și servicii incluse în sau disponibile prin intermediul site-ului, sunt furnizate “ca atare” și “ca fiind disponibile/as available”. Serviciul, site-ul și conținutul, materiale, trimiteri de contribuții utilizator, produse și servicii sunt furnizate fără vreo garanție de orice fel, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicate de titlu, non-încălcare, vandabilitate și adecvarea la un anumit scop, și orice garanții implicate de orice traseu de execuție sau utilizare a afacerii, toate fiind excluse în mod expres. SIVECO România și agenții, partenerii, furnizorii săi și furnizorii de conținut nu garantează că:

(a) Orice conținut, materiale, contribuții sau trimiteri utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la, orice rezultate, date sau informații obținute prin serviciu vor fi exacte, de încredere sau complete;

(b) Serviciul va fi sigur sau disponibil în orice moment sau în orice locație;

(c) Orice defecte sau erori vor fi corectate ;

(d) Conținutul, materiale, contribuții sau trimiteri utilizator nu conțin viruși sau alte componente periculoase;

(e) Rezultatele utilizării serviciului sau a obținerii produselor prin service, vor îndeplini cerințele utilizator. Utilizarea serviciului de către utilizator se face numai pe propriul risc al acestuia. Nici SIVECO România, nici agenții, partenerii, furnizorii săi și furnizorii de conținut nu oferă vreo garanție de niciun fel privind orice conținut, materiale de contribuții utilizator, pretenție, opinii, sfaturi sau toate celelalte informații exprimate sau postate de userii acestui site.

18. LIMITAREA RĂSPUNDERII

În măsura permisă de legea aplicabilă, SIVECO România, funcționarii săi, directorii, angajații, agenții sau furnizorii nu vor fi în niciun caz făcuți responsabili în cadrul contractului, de răspunderi civile delictuale, răspunderi stricte, de neglijență (inclusiv neglijență gravă) sau orice altă teorie juridică cu privire la site, materiale, contribuții utilizator, servicii sau orice conținut sau produse accesibile prin intermediul site-ului și service-ului:

(i) pentru orice pierdere de profituri, pierdere de date, de clientelă pierdere de oportunități, daune aduse reputației sau fondului de comerț, economii pierdute, daune produse prin întreruperea operațiunilor sau orice alte daune speciale/cuantificabile, indirecte, incidentale, punitive sau daune decurgând din nerespectarea clauzelor contractuale de orice fel, din înlocuirea bunurilor sau a serviciilor (oricum ar apărea),

(ii) pentru oice fel de bug-uri, viruși, cai troiani sau alte asemenea (indiferent de sursa de proveniență),

(iii) pentru orice erori, omisiuni sau inexactități în orice conținut sau materiale sau contribuții utilizator sau pentru orice pierdere sau daună de orice fel apărută ca rezultat al utilizării de către utilizator a oricărui conținut sau materiale sau contribuții postate, trimise pe email, transmise sau făcute disponibile în orice alt fel în sau prin intermediul site-ului și serviciului. Utilizatorul confirmă în mod particular că SIVECO România nu va fi tras la răspundre pentru orice conținut, materiale sau postări, contribuții utilizator sau comportament al utilizatorului.

În orice caz, răspunderea civilă a SIVECO România va fi limitată la suma corespunzătoare taxelor plătite de abonatul în cauză pe perioada celor 6 luni imediat precedente evenimentului care a condus la/produs daune.

În niciun caz, răspunderea civilă a SIVECO România nu va fi exclusă sau limitată în cazul unui comportament necorespunzător /neglijențe intenționate sau fraude din partea SIVECO România.

19. DESPĂGUBIRI

19.1. Utilizatorul și Abonatul după ce au nominalizat un Utilizator sunt de acord să apere, despăgubească, și să exonereze SIVECO România, afiliații și angajații, contractorii, funcționarii, directorii și reprezentanții de toată răspunderea, pretențiile si cheltuielile, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, care decurg din cauza (Utilizatorului)

(i) Utilizării sau utilizării greșite a Serviciului de către Utilizator;

(ii) Accesul la Site, utilizarea Serviciului, postările, Contribuții Utilizator și Conținut, violări ale Termenilor de Utilizare;

(iii) Încălcarea de către Utilizator sau orice terț care îi folosește contul, oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei persoane sau entități.

19.2. SIVECO România își rezervă dreptul, pe propria chetuială, să își asume apărarea exclusivă în justiție și controlul în oricare speță altfel supusă despăgubirii de către un Utilizator, în care caz Utilizatorul va asista și va coopera cu SIVECO România în exprimarea oricărei apărări disponibile. Această obligație supraviețuiește încetării Termenilor de Utilizare pentru o perioadă de 10 ani.

20. REZOLVAREA LITIGIILOR

20.1. Utilizatorii și SIVECO România convin că orice acțiune/pretenție în justiție rezultând din sau în legătură cu Service-ul trebuie să înceapă în termen de un (1) an după ce această speță a apărut; în caz contrar, asemenea acțiune este permanent interzisă.

20.2. Acești Termeni de Utilizare vor fi guvernați de și construiți conform legilor din România.

20.3. Utilizatorii convin în mod expres că instanțele din București (România) vor avea jurisdicția exclusivă de a se pronunța în orice dispută/litigiu privind acești Termeni de Utilizare și acest acord.

21. INTEGRARE ȘI CLAUZĂ DE EXCLUDERE

Acești Termeni de Utilizare reprezintă întregul acord/ înțelegere dintre un Utilizator și SIVECO România în privința Serviciului și a utilizării acestui Site, și înlocuiesc toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane (fie că sunt orale, scrise sau electronice) dintre un Utilizator și SIVECO România în privința acestui Site (dar excluzând utilizarea oricărui software care poate face obiectul unui acord de licență de utilizator final (end-user)). Dacă oricare prevedere a Termenilor de Utilizare se dovedește a fi neexecutorie sau invalidă, acea prevedere va fi limitată sau eliminată în minima măsură necesară astfel încât Termenii de Utilizare vor rămâne altfel în vigoare, cu titlu executoriu și vor produce efecte.

22. PUBLICITATE

Ne rezervăm dreptul de a utiliza numele și/sau logo-ul companiei care plătește taxa de abonament în materiale publicitare, reclame sau materiale colaterale de marketing, cu excepția cazului când compania ne indică in particular altfel. Numele, detaliile de adresă și toate celelalte informații personale ale userilor individuali vor rămâne întotdeauna confidențiale.

23. DIVERSE

23.1. Acești Termeni de Utilizare și Service-ul considerate mai jos sunt personale Utilizatorului, și nu pot fi atribuite, transferate sau sublicențiate de către utilizator, cu excepția cazului de acord prealabil în scris al SIVECO România. SIVECO România poate atribui, transfera sau delega oricare din drepturile și obligațiile sale fără consimțământ. Toate renunțările și modificările trebuie să fie făcute în scris semnate de ambele părți, cu excepția cazului când se convine altfel prin prezenta.

23.2. Ca rezultat al acestor Termeni de Utilizare nu se crează nicio agenție, parteneriat, joint venture sau relație de angajare și niciuna din părți nu are nicio autoritate de orice fel pentru a o constrânge pe cealaltă în orice privință.

23.3. În orice acțiune sau acțiune în instanță pentru a-și impune drepturile conform acestor Termeni de Utilizare, partea care prevalează (care câștigă) va fi îndreptățită să recupereze costuri și onorarii ale avocaților.

23.4. Toate notificările în cadrul Termenilor de Utilizare se vor face în scris și se va considera a fi de drept predate atunci când sunt primite, dacă sunt livrate personal sau trimise prin scrisoare recomandată sau înregistrată, cu solicitarea confirmării de primire; atunci când primirea este confirmată electronic, dacă este transmisă prin fax sau e-mail; sau următoarea zi lucrătoare după ziua trimiterii, dacă este trimisă pentru livrare în ziua următoare de către un serviciu de livări peste noapte recunoscut.

24. NOTIFICĂRI ȘI CONSEMNARE

SIVECO România a adoptat următoarea politică generală față de violarea IP-ului. Este politica SIVECO România să (1) blocheze accesul sau să elimine conținut și materiale despre care crede cu bună credință a fi material proprietar care a fost folosit ilegal, copiat sau distribuit de oricare dintre afiliații noștrii, furnizorii de conținut, membrii sau utilizatori; și (2) să îndepărteze și să întrerupă serviciul pentru care se încalcă în mod repetat reglementările. Dacă considerați că orice conținut rezultând din sau accesibil prin intermediul Site-ului sau al Serviciului încalcă un drept de proprietate intelectuală, vă rugăm să trimiteți o notificare în scris privind (accesul neautorizat) încălcarea IP către SIVECO România, În atenția: SIVECO România S.A, Complex Victoria Park, Clădire C4, Șos. Bucuresti – Ploiesti 73-81, Sector 1, București, România sau la office@siveco.ro, conținând următoarele informații:

(a) o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele deținătorului dreptului de proprietate intelectuală care se consideră a fi fost încălcat;

(b) identificarea lucrărilor sau materialelor sau însemnelor care au fost atinse (violate);

(c) identificarea conținutului care se pretinde a fi încălcat incluzând informații privind locația conținutului pe care proprietarul încearcă să îl elimine, cu suficiente detalii astfel încât SIVECO România să găsească și să verifice existența sa, de exemplu includeți, dacă este posibil, url-ul conținutului;

(d) informații de contact despre cel care notifică, inclusiv adresă, număr de telefon și, dacă este disponibilă, adresa e-mail;

(e) o declarație a celui care notifică specificând că el conținutul nu este autorizat de proprietar, agentul său sau prin lege;

(f) o declarație făcută sub rezerva pedepsei pentru fals în declarații privind faptul că informațiile furnizate sunt corecte și că partea care notifică este autorizată să înainteze plângerea în numele proprietarului.

Odată ce notificarea corespunzătoare privind încălcarea este primită de SIVECO România, este în politica SIVECO România să elimine sau să dezactiveze accesul la conținutul care încalcă reglementările (de drepturi de autor); să notifice furnizorul de conținut, membru sau utilizator că a eliminat sau a dezactivat accesul la conținut; iar celor care comit încălcări repetate li se va elimina conținutul incriminat din sistem (care încalcă reglementările) și SIVECO România va înceta accesul unor asemenea furnizori de conținut pe Site.

25. CONTACT

Dacă aveți orice întrebări legate de Site, Serviciu, acești Termeni de Utilizare sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți contacta SIVECO România cu ajutorul următoarelor detalii de contact:

Complex Victoria Park, Clădire C4, Șos. Bucuresti – Ploiesti 73-81, Sector 1, București, România, în atenția Managerului Relații cu Clienții, adresa: contact@sivadoc.ro, telefon +4021 3023300